Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

Nagyközségi és Iskolai Könyvtár


Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

Online katakógus

Online katalógus

1993. február - 2023. október

Táborfalvi MOZAIK 1993. február - 2023. október

Navigáció

Legújabb cikkek

Nyitva tartás

Nyitva tartás

Elérhetőség

2381 Táborfalva, Iskola u.7.
Tel: 29/382-952
Könyvtáros: Sinka Nikolett
E-mail: konyvtar@taborfalva.hu

Felhasználók

· Online vendégek: 2

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 5
· Legújabb tag: martinekk

MyStat

Könyvtár a Facebook-on


Könyvtár a Facebook-on anno 2015 - 2023.


Zsiga bácsi - Platthy Iván tanár, nyugalmazott egyházügyi címzetes államtitkár üzenete

 

Ki is volt a lovassport kedvelői és gyakorlói számára csak Zsiga bácsiként ismert Platthy József? Soha nem kérkedett azzal, hogy egy Liptó Vármegyei, közel 800 éves ősi nemesi családban született.

 

 Büszke volt arra, hogy az ősei a nemzet sorsfordító időszakaiban mindig példát mutattak hazaszeretetükből, hit- és családszeretetükből a következő nemzedékeknek. Például: Platthy Sándorra, a Turóci nemesre, aki II. Rákóczi Ferenc egyik „minisztereként” szolgálta a Fejedelemséget, vagy Platthy Istvánra, aki ifjú jurátusként az 1848-as Szabadságharcban érdemei elismeréseként őrnagyi rangot kapott és Kazinczy Ferenc Natália lányának három gyermekét nevelte fel, vagy Platthy Pál altábornagyra, vezérezredesre, aki  Magyarország német megszállásának idején az ellenállási mozgalom egyik vezetője volt, majd az első koalíciós kormány honvédelmi miniszterhelyetteseként szolgálta a hazát. 

 

Természetesen, a nemzet és család történetében még sok példát mutató személyt lehetne említeni, akik az oktatásban, az egészségügyben, a művészetben, a templomok építésében, a népi hagyományok ápolásában, egy-egy település, vármegye és a nemzet bizalmából vállalt közigazgatási feladatok szolgálatában jeleskedtek. 

 

Zsiga bácsi, mint huszár, a lovak szerelmese, egész életével, 87 évvel ezelőtti olimpiai eredményes szereplésével, beírta magát a család példamutató hírességei közé. Az emlékét ma nemcsak a Sárvári Huszármúzeumban és a Budapesti Lovardában, hanem határon belül és határon túl is őrzik. Ha csak pl. a szülőfalujában, Karancskesziben a nevét viselő általános iskolára és díjugrató emlékversenyre, valamint Somoskőújfalun a Szent István napi Platthy József díjugrató versenyre és itt, Táborfalván a Platthy József Bajtársi Egyesületre gondolok. Az külön megtiszteltetés, hogy Táborfalva Nagyközség Képviselő-testülete Platthy Józsefet, Zsiga Bácsit poszthumusz Díszpolgári elismerésben részesítette. 

 

Megkérdezhetnék, hogy én és a családom mikor és hogy ismerkedett meg Zsiga bácsival? Azt hiszem, hogy a Jó Isten akarta volt, hogy találkozzunk ezzel a rendkívüli emberrel. A történet 1962. év szeptemberéhez kötődik. Feleségemmel, volt évfolyamtársammal a pedagógusi diploma átvétele után a pályakezdést, fészekrakást itt, a Táborfalvi Általános Iskolában kezdtük, Ő az alsó tagozatban én a felső tagozatban tanítottam. Akkor itt, Örkénytáborban is működött Matyófalvi Ferenc vezetésével egy négy tantermű általános iskola, ahol a község központjában lévő iskolában való tanításom mellett itt is tanítottam a felső tagozatban. Talán egy két nap tanítás után, óra közben kopogtak az osztály ajtaján. Egy középkorú férfi azt kérdezte, hogy hogyan írom a nevemet. Amikor megmondtam, azt felelte, hogy akkor megvár a tanítás után. Urbán Lászlónak hívták és az után érdeklődött, hogy tudom-e, hol van a Zsiga bácsi, mert ő volt a lovásza. Nem tudtam neki válaszolni, mert nem tudtam, akkor még azt sem, hogy hol lakik.  

 

Innen indult Zsiga bácsival való találkozásunk és folytatódott a Budapesti Szentkirályi utcai lakásában és más helyeken. A lakása tele volt a különböző díjugrató versenyeken nyert kupákkal és versenyt ábrázoló képekkel. Sokat mesélt arról, hogy a lovat szívből szeretni kell, mert azt megérti és meghálálja, az ostort nem kell használni. Vékony, zsoké alkatú ember volt, raccsolt és egy balesete után kicsit dadogott. Szeretetre méltó egyéniség volt. A lovaglás mindennapos programja volt. Anna néni, a felesége, mindig óvta és nagyon vigyázott rá. Haláláig lovagolt. A Kerepesi temetőben Kéri Kálmán nyugalmazott vezérezredes és Tabody István huszár, tábori lelkész atya búcsúztatta, ahova Zsiga bácsit a lova is elkísérte. Örök nyugalomba a Karancskeszi Családi sírboltba helyezték el huszár kardjával és lovagló sisakjával együtt. 

 

A Platthy család nevében hála és köszönet, hogy Zsiga bácsi emlékét nem felejtették el és sporttörténeti, egyedülálló eredményét jelképező szobor felállítását határozták el és megalkotását elősegítették. Külön köszönet illeti Dr. Kásler Miklós miniszter úr nagylelkű támogatását, a Nagyközségi Önkormányzat, a Platthy József Bajtársi Egyesület, a család és családon kívüli baráti támogatók anyagi hozzájárulását, hogy az olimpiai öt karikát átugró huszár alakjában Zsiga bácsira emlékezhetünk. Abban a reményben, hogy a lovassport itt, Táborfalván a valamikori Lovagló Tanárképző helyén újra életre kel, akár a szülőfalu Karancskeszivel karöltve. 

 

Köszönöm a Zsiga bácsi iránti tisztelet jegyében a szoboravatáson megjelenteknek, hogy ha személyesen nem is, de elmondhattam a Platthy család egyik büszkeségéről, Platthy Józsefről emlékeimet. 

 

 

Tisztelettel, szeretettel és barátsággal:

 

Platthy Iván tanár, nyugalmazott egyházügyi címzetes államtitkár  

 

Táborfalva - Örkénytábor, 2023. május 26.

 

 

Kapcsolódó tartalom:

 

- Platthy József ünnepélyes szoboravatója - Nagy Andrásné polgármester ünnepi köszöntője
- Platthy József ünnepélyes szoboravatója - Birinyi András Alpolgármester Úr beszéde
- Az ünnepélyes szoboravatáson készült fényképek

- Sellő, aki megnyerte egyetlen olimpiai érmünket (lovasok.hu)